Belastingvermindering


Extra loonheffingsaftrek
Ondernemingen die speur- en ontwikkelingswerk verrichten en hiervoor WBSO aanvragen en een toekenning krijgen, kunnen een forfaitaire vergoeding of voor kosten en uitgaven die betrekking hebben op deze R&D- activiteiten een verlaging krijgen.

Innovatiebox
De innovatiebox biedt ondernemingen – BV of NV – die innoveren een extra verlaging van de Vennootschapsbelasting. Dit is mogelijk als u gebruik maakt van de WBSO of u bezit een octrooi of kwekersrecht. De verlaging van uw vennootschapsbelasting bedraagt 13 tot 18% van uw winst uit innovatieve activiteiten.

Onder voorwaarden kunt u voor de innovatiebox in aanmerking komen. Neem hiervoor contact op met experts van de Linders consultants groep.

Milieu investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen
Investeert u in milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen dan kunt uw onderneming met de regeling Milieu investeringsaftrek tot 36% van deze investeringskosten de vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting extra verminderen naast de gebruikelijke afschrijving. De regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen biedt u daarnaast nog de mogelijkheid zelf te bepalen wanneer u de investeringskosten afschrijft dat een liquiditeit- en rentevoordeel met zich meebrengt.

Energie Investeringsaftrek
Met de Energie investeringsaftrek regeling kan uw vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verder worden verminderd indien u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie. U kunt 41,5% van aanschaf- en voortbrengingskosten extra aftrekken van de fiscale winst naast de gebruikelijke afschrijving.