Pensioencontrole

Weet u zeker dat het goed zit met uw pensioenregeling?

De deskundigheid van Linders Consultants is gebaseerd op het al meer dan 30 jaar begeleiden van bedrijven bij het aanvragen van loonkostensubsidies en loonheffingskortingen. Juist vanuit die kennis constateren wij dat pensioenkosten een belangrijke geldstroom vormen, maar dat de aandacht van ondernemers hiervoor niet navenant is.

U vindt het belangrijk dat uw personeel een goede voorziening heeft, maar het staat wat verder van u af dan de directe bedrijfsprocessen.

En bovendien: U heeft een deskundige pensioenuitvoerder ingeschakeld en misschien zelfs een externe adviseur geraadpleegd bij het afsluiten van uw pensioenregeling. De mutaties worden regelmatig doorgegeven, de premies worden betaald, misschien kijkt het boekhoudkantoor elk jaar even de overzichten door. Kortom, alles lijkt in orde.

Maar pensioenregelingen zijn complex en de uitwerking gebeurt grotendeels buiten uw gezichtsveld, bij uw verzekeraar of uw pensioenfonds. Het is voor u moeilijk vast te stellen of alle afspraken correct worden nagekomen. Als u bij een pensioenfonds bent aangesloten (al dan niet verplicht), dan weet u dat de overheid en de vakbonden daar een oogje in het zeil houden. Heeft u de pensioenregeling echter ondergebracht bij een particuliere verzekeraar, dan is het goed te bedenken dat verzekeraars niet in de eerste plaats het algemeen belang voor ogen hebben, maar meestal worden gestuurd vanuit het winststreven van de aandeelhouders. Winststreven kan leiden tot efficiënt en doelgericht werken, daar weet u als ondernemer alles van, maar vraagt wel de nodige checks & balances.

Dat is een belangrijke reden voor Linders Consultants om zich bij haar controle activiteiten met name te richten op bij verzekeraars afgesloten pensioenregelingen. Wij kijken voor u of alles wat in de uitvoeringsovereenkomst en de polis is vastgelegd op de juiste manier wordt uitgevoerd. En of dat in het verleden ook het geval was. Dat doen wij op basis van No cure No pay.

Wat wij doen

Onze controle is allesomvattend, maar concentreert zich op de uitvoering van de afspraken rond de volgende onderdelen:

1. De door de verzekeraar in rekening gebrachte kosten, grofweg onder te verdelen in:

  • Administratiekosten
  • Vermogensbeheerkosten
  • Beleggingskosten

2. Wordt er uitgegaan van de juiste gegevens?

Denk aan: welke salariscomponenten tellen mee, loonsverhogingen, in/uit dienst treden (waardeoverdracht), burgerlijke staat, eigen bijdrage deelnemers etc. Maar daarnaast gaat het ook om het correct doorvoeren van wet- en regelwijzigingen (en die zijn talrijk in de pensioensector).

3. Worden de berekeningen van premies en pensioenen correct uitgevoerd?

4. Komt de verzekeraar de specifieke afspraken na?

Aspecten waar vaak afspraken over worden gemaakt zijn:

  • Overrente regelingen
  • Gesepareerde beleggingsdepots
  • Koopsommen
  • Rekening courant boekingen
  • Pakket- of volumekortingen
  • Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Onze contactgegevens

Belt u ons gerust voor een vrijblijvende afspraak met mevrouw J. Jansen op telefoonnummer: 030-2334685 of via e-mail j.jansen@lindersconsultants.nl. Een adviesgesprek is geheel vrijblijvend en kan eventueel ook telefonisch wanneer dat u beter uitkomt!