Energie Investeringsaftrek

Energie Investeringsaftrek

Het is mogelijk om te profiteren van belastingaftrek op het terrein van energiebesparende of milieuvriendelijke investeringen. Als uw bedrijf dergelijke investeringen doet, kan -onder voorwaarden- een percentage van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst.

Voor energiebesparende investeringen kan in 2018 tot 54,5% van het investeringsbedrag extra in mindering worden gebracht op de fiscale winst.

Bij energiebesparende-investeringen kunt u denken aan:

  • verbetering energie-efficiëntie
  • vermindering van de warmte- of koellast
  • warmtehergebruik
  • efficiënte verlichting.

Voor milieuvriendelijke investeringen gelden in 2018 verschillende aftrekpercentages (13,5%, 27% en 36%).

Hier gaat het om investeringen bedoeld voor bijvoorbeeld de voorkoming of beperking van:

  • waterverontreiniging (of ten behoeve van waterbesparing)
  • luchtverontreiniging
  • bodemverontreiniging
  • afvalstoffen
  • geluidemissies.

Om in aanmerking te komen voor de hierboven genoemde subsidies, moet de subsidieaanvraag binnen 3 maanden na aanschaf worden ingediend.

Linders Consultants adviseert en begeleidt u graag bij mogelijke subsidies als uw bedrijf overweegt te investeren in nieuwe meer energie- en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Dergelijke investeringen leveren u als ondernemer immers dubbel voordeel op: niet alleen bespaart u op uw energie- en verontreinigingskosten, u betaalt ook minder vennootschapsbelasting.

Linders Consultants kan uw subsidieaanvraag voor energie- en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen verzorgen, uiteraard op basis van no cure no pay.

Belt u ons gerust voor een vrijblijvende afspraak met mevrouw J. Jansen op telefoonnummer: 030-2334685 of via e-mail j.jansen@lindersconsultants.nl. Een adviesgesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos en kan ook telefonisch.