Btw & onderwijs

Next post
Prev post

Btw en onderwijs

Het geven van onderwijs is in principe vrijgesteld van btw, maar dat betekent niet dat onderwijsinstellingen niets met btw te maken hebben. Onderwijsinstellingen kunnen met btw te maken krijgen voor aan het onderwijs gerelateerde nevenactiviteiten of bij deelname aan samenwerkingsverbanden. Gelukkig hoeft dat lang niet altijd te leiden tot extra betalingen of het bijhouden van ingewikkelde administraties. Het kan heel goed zijn dat wij voor u juist een financieel voordeel kunnen behalen door uw btw-situatie goed in kaart te brengen en namens u de juiste verzoeken neer te leggen bij de belastingdienst. Want waar sprake is van het afdragen van btw, is ook sprake van het recht om betaalde btw terug te halen bij de belastingdienst.

Het gaat bijvoorbeeld om de volgende zaken:

  • Nieuwbouw, verbouw of renovatie. Veel onderwijsinstellingen voeren bouwactiviteiten in eigen beheer uit, mede door het doorcentralisatie beleid van gemeenten (het doorschuiven van huisvestingstaken naar de scholen). De over de bouwactiviteiten betaalde btw kan deels worden teruggekregen als de school zich bezighoudt met btw belaste activiteiten, bijvoorbeeld de verhuur van kluisjes of de exploitatie van een kantine.  Dit betekent overigens ook dat u, in het geval van de kluisjes, recht heeft op aftrek van de btw over de kosten, zoals bouwkosten en aanschaf van kluisjes.
  • Op schoonmaakkosten kan 21% worden bezuinigd door een andere structuur voor deze werkzaamheden te kiezen.
  • Samenwerking met andere scholen, bijvoorbeeld in de vorm van detachering, hoeft niet altijd tot btw-heffing te leiden.

Als u om één of meerdere van bovengenoemde redenen recht heeft op aftrek van btw, dan betekent dat ook dat u een evenredig deel van de btw op de algemene kosten (bijv. energie en huisvesting) kunt terugkrijgen, de zogenaamde pro-rata.

Behalve aan aftrek kunt u ook denken aan een controle van de btw die u betaalt aan externe diensten. Dat is lang niet altijd terecht en ook dat kan resulteren in de teruggave van aanzienlijke bedragen.

Onze experts kunnen u helpen gebruik te maken van de kansen die de btw-regelgeving u biedt.