Het kabinet, de ministeries en het complete ambtelijke apparaat in Nederland en Europa heeft iedere kabinetsperiode een belangrijke rol in het draaiende houden van onze economie, de zorg voor de mensen in en buiten ons land, veiligheid, gezondheid, milieuaspecten en nog veel meer.

Om alles financieel in goede banen te leiden is er de belastingwetgeving waarmee iedere Nederlander en elke Nederlandse organisatie te maken heeft. In totaal wordt jaarlijks circa 250 miljard aan belastingen en accijnzen betaald. Vanuit zowel de politiek als ook vanuit de rechterlijke macht zijn veel regels ontstaan die vrijstelling of vermindering van bepaalde belastingsoorten met zich meebrengen. De regelgeving is zo complex dat iedere organisatie van enige omvang zich moet laten bijstaan door accountants die alle gangbare regels kennen en doorgaans goed kunnen toepassen voor hun klanten.

Het werkveld van de accountants dekt in de meeste gevallen slechts een gedeelte van de belastingwetgeving en al haar mogelijkheden. Alleen de grootste en duurste accountskantoren hebben de specialisten in huis die ook andere terreinen kennen en daar voordelen weten te behalen voor haar klanten. De kosten daarvoor zijn echter hoog waardoor deze over het algemeen alleen toegankelijk is voor de grootste ondernemingen.
Er bestaat in Nederland een groot gat voor alle specialistische fiscale regelingen die grote voordelen kunnen opleveren zonder dat er gebruik van wordt gemaakt. Linders Consultants is de partij die u hiermee helpt.

Graag willen we samen met u bekijken in hoeverre uw organisatie in aanmerking kan komen voor een bepaalde vorm van belastingvermindering, -vrijstelling of –teruggave. Hier zijn geen kosten aan verbonden zolang het u nog niets oplevert.

Wij delen graag onze kennis met onze klanten. De adviseurs hebben daarom regelmatig persoonlijk contact met klanten om potentiële projecten of business cases door te spreken en de financiële mogelijkheden voor u uit te werken.