Energiebelasting


Energiebelasting
Energiebelasting is een heffing op het verbruik van elektriciteit en gas. De overheid poogt hiermee bewuster energieverbruik te bevorderen. De opbrengsten uit de energiebelasting worden gebruikt om de staatbegroting op orde te krijgen en worden niet of nauwelijks gebruikt voor investeringen in een beter milieu.

De afgelopen jaren hebben we vele cases in behandeling genomen en daar vele successen in geboekt. In veel gevallen hebben we een initiële afwijzing door de belastingdienst alsnog kunnen omzetten in een positieve beschikking. Omdat wij op basis van no cure no pay werken willen we natuurlijk tot het uiterste gaan om een traject te laten slagen. Helaas lukt dat niet altijd, maar vaak wel.

Het goedkeuren van een aanvraagtraject op het gebied van energiebelasting ligt in handen van de belastingdienst. Een vermindering of teruggave wordt daarmee een recht met een beschikking van de belastingdienst als bewijs.

Teruggave energiebelasting op basis van financiering vanuit WMO en Jeugdwet

Energiebelasting maakt ca. 30% uit van uw nota; terugvordering is dan ook financieel interessant.

Veel zorgorganisaties kwamen nooit in aanmerking voor terugvordering van energiebelasting, maar als u (deels) wordt gefinancierd vanuit de WMO of de Jeugdwet, zijn er nieuwe mogelijkheden. Onder voorwaarden kunt u dan ook voor terugvordering in aanmerking komen.

U vindt hierover meer informatie onder het kopje ‘nieuwsberichten’ op onze website.