TERUGVORDERING VAN BTW INZAKE RE-ÏNTEGRATIE KOSTEN
Iedere gemeente heeft te maken met reïntegratiekosten voor personen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat dan om reïntegratiekosten in het kader van de Wet Werk en Bijstand, wat nu de Participatiewet is. Het is mogelijk om BTW via het BTW Compensatie Fonds (BCF) terug te vorderen over een deel van de externe facturen die u krijgt op het terrein van reïntegratie. Terugvordering van BTW is mogelijk tot 5 jaar terug, waardoor het om flinke bedragen gaat, vaak minimaal tienduizenden euro’s.

Onze experts hebben jarenlange ervaring met het onderwerp BTW terugvordering, specifiek voor reïntegratie bij gemeenten.

Linders werkt op basis van no cure no pay waardoor de gemeente geen enkel risico loopt. Wanneer terugvordering niet mogelijk is, dan hoeft niets te worden betaald. Bovendien vragen wij altijd een percentage van de totale terugvordering, dus de gemeente wordt er nooit slechter van.

Onze werkwijze
Allereerst plannen we een kennismakingsgesprek, waarin we tekst en uitleg geven over de materie en onze werkwijze. Na ons gesprek sluiten we een overeenkomst met de gemeente, waarin zaken als no cure no pay en onze commissie worden vastgelegd.

Wij ontlasten uw gemeente volledig. Na het ondertekenen van de overeenkomst analyseren wij ter plekke de facturen die betrekking hebben op reïntegratie over de periode van 1-1-2014 tot heden. Wij doen het werk voor u. Wij selecteren de facturen die voor BTW terugvordering in aanmerking komen en dienen een verzoek tot compensatie in bij de Belastingdienst; u heeft er zelf geen omkijken naar.

Wij weten dat het om persoonlijke informatie gaat, wat gevoelig ligt. Daarom houden we ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 gaat het overigens om de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze contactgegevens
Belt u ons gerust voor een vrijblijvende afspraak met mevrouw J. Jansen op telefoonnummer: 030-2334685 of via e-mail j.jansen@lindersconsultants.nl. Een adviesgesprek is geheel vrijblijvend en kan eventueel ook telefonisch wanneer dat u beter uitkomt!