Pensioenoriëntatie

Pensioenoriëntatie

Het onderwerp pensioenen staat volop in de schijnwerpers. Er zijn veel klachten op het terrein van rendement, kostenniveau, te lage uitkeringen en de algemene opinie is dat er een gebrek is aan overstapmogelijkheden. Daarnaast speelt het aspect van gebrek aan transparantie.

In de praktijk heeft iedere organisatie met twee vraagstukken te maken:

  • Betaal ik te veel voor mijn huidige pensioenregeling en levert die wel genoeg op?
  • Hoe zou het eventueel beter kunnen? Wat zijn de mogelijke alternatieven?

Deze vraagstukken kunnen niet los van elkaar worden gezien. Enerzijds omdat er niet altijd alternatieven voorhanden zijn, bijvoorbeeld omdat bedrijven die onder een bepaalde CAO vallen nu eenmaal verplicht zijn gebruik te maken van het bijbehorende pensioenfonds. Anderzijds omdat het pas zinvol is te gaan zoeken naar alternatieven als inderdaad uit onderzoek blijkt dat te veel wordt betaald voor de huidige regeling.

Linders onderzoekt niet alleen of en zo ja welke pensioenalternatieven er zijn, maar ook of er in het verleden te veel is betaald voor de huidige pensioenregeling. Wij analyseren uw situatie op basis van o.a. de branche waarin uw bedrijf nu is ingedeeld en de branche waar uw bedrijf ons inziens in thuis hoort. Consequenties op het terrein van uw sectorindeling en CAO worden hierin meegenomen. Wij brengen niet alleen in kaart welke alternatieven er zijn op het gebied van soorten pensioenregelingen (bijv. middelloonregeling of beschikbare premieregeling), maar ook bieden wij inzicht in de vraag of in uw geval aansluiting bij een ander type pensioenaanbieder (pensioenfonds, verzekeraar of PPI) mogelijk is dan wel verplicht is.

Dit overzicht van alternatieven bieden wij u kosteloos aan als onderdeel van ons onderzoek (op basis van no cure no pay) naar te veel betaalde pensioenpremies en door uw pensioenverzekeraar te veel in rekening gebrachte kosten.

Immers, eerst moet blijken of u met uw huidige pensioenregeling wel te veel betaalt en als dat zo is, of er alternatieven zijn.  Voor het geval er geen alternatieven zijn, is de enige mogelijkheid voor onderzoek naar kostenbesparing een controle op de uitvoering van de gemaakte afspraken met uw huidige pensioenverzekeraar.

Onze contactgegevens

Belt u ons gerust voor een vrijblijvende afspraak met mevrouw J. Jansen op telefoonnummer: 030-2334685 of via e-mail j.jansen@lindersconsultants.nl. Een adviesgesprek is geheel vrijblijvend en kan eventueel ook telefonisch wanneer dat u beter uitkomt!