Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken zonder Linders Consultants mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Echter zijn er situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen dan wel een inschrijving of aanmelding te verwezenlijken. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Aansprakelijkheid
Linders Consultants besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Linders Consultants is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheid of het gebruik van de aangeboden informatie op de website, noch voor ander schade-veroorzakend gebruik van de website. Het bezoeken van de website wordt beheerst door Nederlands recht en geschied geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op de website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Linders Consultants spant zich in om alle informatie op de website zo beschikbaar mogelijk te houden. Maar Linders Consultants is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet beschikbare informatie.

Intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij Linders Consultants of bij derden welke met toestemming materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Linders Consultants. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Linders Consultants. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend.