SECTOR-INDELING

Aan het einde van elk jaar ontvangt u van de Belastingdienst de beschikking/mededeling over de sectorindeling en de premiepercentages. Meestal gaat dit bericht direct door naar uw salarisadministratie c.q. accountant.

Echter ervaring leert dat bestudering van de inhoud van deze brief van de Belastingdienst kan lonen.

Vooral de mededeling over de sector waar uw bedrijf in is ingedeeld, vraagt om aandacht. Want een verkeerde indeling scheelt 10-duizenden euro’s aan premies.

Wij hebben fiscaal-adviseurs die diepgaande kennis hebben op het terrein van sectorindeling die u en uw accountant kunnen adviseren en onderzoeken of u in de juiste sector bent ingedeeld.

Belt u ons gerust voor een vrijblijvende afspraak met mevrouw J. Jansen op telefoonnummer 030- 233 4685 of e-mail j.jansen@lindersconsultants.nl. Een adviesgesprek is geheel vrijblijvend en kan eventueel ook telefonisch.

 

WBSO
Een belangrijke loonbelastingverlaging kan gerealiseerd worden als de onderneming speur- of ontwikkelingswerk verricht. Een substantiële verlaging van de loonbelasting wordt mogelijk als gebruik wordt gemaakt van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen (WVA) in de volksmond beter bekend als de WBSO.

Iedere onderneming die speur- en ontwikkelingswerk verricht komt in aanmerking voor de WBSO. Er zijn vier soorten projecten die opgevoerd kunnen worden voor de WBSO:

  • Ontwikkeling van producten, processen of programmatuur
  • Technisch wetenschappelijk onderzoek
  • Analyse technische haalbaarheid
  • Technisch onderzoek

Linders Consultants zijn experts op dit gebied. Graag verwijzen naar onze site www.lindersconsultants.nl voor meer informatie.

Andere afdrachtverminderingen loonbelasting

Ondernemers kunnen op grond van regelgeving van de WVA hun loonbelasting verder verlagen op het gebied van onderwijs en scholing, lage lonen, langdurig werklozen, zeevaart e.d.
Neem contact op met de Linders Consultants Groep om uw loonbelasting tot een minimum te beperken.

 

Loonbelasting

  • Categories →
  • Diensten
 
 
Back to top