In het verleden hebben we veel subsidieaanvragen gedaan en voor die werkzaamheden is het belangrijk om het juiste keurmerk te dragen. Linders Consultants is lid van de Nederlandse Vereniging van Adviseurs inzake Subsidies en andere overheidsstimuleringsregelingen (NVAS). Wij en de NVAS garanderen u dat ons werk voor u correct wordt uitgevoerd.

Alleen professionele en gespecialiseerde adviesbureaus kunnen lid worden van NVAS. De leden worden getoetst op hun deskundigheid, opleiding en ervaring. Leden dienen de Gedrags- en Beroepsregels te onderschrijven en na te leven.

www.nvas.nl

Kwaliteitsgericht

  • Categories →
  • Werkwijze
 
 
Back to top