Het technische gedeelte rondom kostenbesparing op energie wordt op dit moment al goed ingevuld door een groot aantal adviesbureaus. Zij adviseren met als doel minder energie te verbruiken. Ook op dit terrein geldt dat wij daar beginnen waar anderen ophouden omdat wij juist vanuit bestaande administraties willen analyseren wat er betaald wordt en waarvoor. Doordat wij al zoveel verschillende cases onder ogen hebben gehad hebben we sterke dossiers opgebouwd die telkens weer van nut zijn voor nieuwe cases. Veel administraties, contracten en facturen binnen grotere organisaties zijn erg moeilijk te controleren op inconsistenties of kansen op besparingen. Laat dit aan dé specialist in Nederland over. Mogelijk vinden we voordeel die alleen al door administratieve handelingen kostenbesparingen kunnen opleveren. Reductie van energiebelasting is daar wellicht een voorbeeld van. Lees hier meer over dit onderwerp.

Vrijstelling energiebelasting voor chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés

(Bron: Wet belastingen op milieugrondslag, 31 juli 2017)

De Wet belastingen op milieugrondslag maakt het voor bedrijven mogelijk om vrijstelling van energiebelasting te verkrijgen voor elektriciteit die wordt gebruikt voor chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés en voor aardgas dat wordt gebruikt voor metallurgische procedés. Het elektriciteits- en aardgasverbruik voor objecten, die geen directe relatie hebben met genoemde procedés, zoals bijvoorbeeld kantoorgebouwen en magazijnen, valt niet onder deze vrijstelling.

Als metallurgische procedés worden in de wet aangemerkt:

  1. de vervaardiging van metalen in primaire vorm
  2. smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal
  3. oppervlaktebehandeling bestaande uit harden of warmtebehandeling van metalen

De omstandigheid dat een procedé waarbij metaal wordt bewerkt, niet onder het begrip ‘metallurgisch procedé’ valt, sluit niet uit dat sprake is van een elektrolytisch procedé. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het galvaniseren, anodiseren, verchromen, vernikkelen, plateren en verzinken van metalen. In zulke gevallen is de vrijstelling voor elektrolytische procedés van toepassing.

Contact: Wilt u graag vrijblijvend informatie of heeft u vragen over uw vrijstelling m.b.t. energiebelasting voor chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés, dan kunt u contact opnemen met Sandra van de Graaf op telefoonnummer: 030 – 251 19 42 of via e-mail: s.vandegraaf@lindersconsultants.nl

 

Energie

  • Categories →
  • Diensten
 
 
Back to top