Onze Pro rata benadering
Organisaties kunnen te maken hebben met omzet waarover btw moet worden afgedragen maar ook met omzet welke vrij is gesteld van btw. Btw voor kosten (goederen en diensten) welke worden gemaakt voor belaste omzet is aftrekbaar. Btw voor kosten welke worden gemaakt voor onbelaste omzet is niet terug te halen bij de belastingdienst.

Het is ook mogelijk dat organisaties kosten hebben die betrekking hebben op belaste alsook vrijgestelde omzet. De btw die over de omzet moet worden betaald is dan voor een deel terug te halen van de belastingdienst. Vanuit onze pro rata benadering halen wij een maximaal deel van de af te dragen btw terug van de belastingdienst.

BTW-Compensatiefonds (BCF)
Gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden kunnen als overheid geen BTW verrekenen, zoals ondernemers dat wel kunnen. De meeste activiteiten van deze openbare lichamen vallen voor de btw niet onder belaste of vrijgestelde ondernemersprestaties, maar zijn vaak niet-ondernemersprestaties. Het BTW-compensatiefonds maakt het voor deze overheden mogelijk om alsnog de BTW gecompenseerd te krijgen voor overheidstaken die zij aan marktpartijen hebben uitbesteed.

Het Compensatiefonds is door de centrale overheid in het leven geroepen omdat er verstoringen bestaan bij de heffing van omzetbelasting bij niet-ondernemersprestaties. Overheidsorganisaties zijn in de praktijk minder snel geneigd werk uit te besteden als ze niet worden gecompenseerd voor de btw.

Onze aanpak van het BTW-Compensatiefonds zorgt ervoor dat publieke lichamen een maximaal bijdrage kunnen verkrijgen uit het fonds.

BTW

  • Categories →
  • Diensten
 
 
Back to top